Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Podávání žádostí

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 jsou žádosti předkládány elektronickou formou prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (eMS).

Řídící orgán doporučuje potenciálním žadatelům žádost včas konzultovat s příslušným Místem zpracovávající žádost.

Čeští žadatelé naleznou veškeré informace k vyplnění elektronické žádosti, k přílohám žádosti, k pravidlům způsobilosti a k procesu schvalování projektů v Příručce pro české žadatele (česky) umístěné v sekci Dotace.

Bavorští žadatelé naleznou nejdůležitější informace k vyplnění elektronické žádosti a k přílohám žádosti v dokumentu "Pokyny pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického monitorovacího systému" (německy) v sekci Ke stažení. V sekci Dotace jim jsou dále k dispozici Společná pravidla pro způsobilost výdajů a otázky pro hodnocení projektů.

Dále zde naleznete ke stažení formuláře povinných příloh "Partnerská dohoda" a "Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace" (tuto přílohu předkládají pouze bavorští partneři projektu). Tyto formuláře je povinné použít a kompletně vyplnit.

Přístupové údaje si vyžádá každý uživatel vedoucího, resp. projektového partnera u Společného sekretariátu prostřednictvím formuláře pro registraci (viz Ke stažení), který se odešle na e-mailovou adresu: gs-etz[at]reg-ofr.bayern[dot]de. Společný sekretariát poté doručí přístupové údaje na příslušnou e-mailovou adresu.

Přístup do eMS lze zřídit pro více osob v rámci organizace vedoucího, resp. projektového partnera. Pro každého uživatele je však nutné vyplnit tento formulář zvlášť.

Odkaz na eMS

Zde se dostanete k elektronické žádosti.

Po rozkliknutí odkazu je možné vlevo nahoře přepnout jazyk systému eMS na češtinu (DE/CZ).

V případě technických problémů při práci v eMS se prosím obraťte na Společný sekretariát (e-mail: gs-etz[at]reg-ofr.bayern[dot]de, další kontaktní údaje v sekci Kontakty).

Datum předložení žádosti

Jako datum předložení žádosti platí datum elektronického podání. Pro zpracování  žádosti je směrodatné doručení v písemné formě, tj. prověřování žádosti bude zahájeno až poté, co bude žádost předložena jak v elektronické, tak i v písemné formě (doručená osobně nebo poštou).

Monitorovací výbor na svém 14. zasedání dne 11. května 2022 rozhodl, že podávání nových žádostí již není možné.

Pro podání přepracovaných projektů platí:

Pokud se nezměnili partneři projektu, není nutné znovu podepsat a nahrát formulář Partnerské dohody a přílohu "Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace". V každém případě je však nutné, aby kromě elektronického podání byla žádost znovu vytištěna a podepsána vedoucím partnerem ve dvojím vyhotovení a musí být doručena na příslušné Místo zpracovávající žádost vedoucího partnera.

vlajka EU

Ke stažení

Prohlášení o souhlasu není nutné nahrát jako přílohu do systému eMS. Prohlášení o souhlasu bude automaticky potvrzeno odesláním žádosti v systému.

Vzorová žádost č. 999 ve formátu PDF.

 

Podrobné pokyny k podávání žádosti čeští partneři najdou v Příručce pro české žadatele, která je ke stažení v sekci Dokumenty.