Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Evropská územní spolupráce

Evropská územní spolupráce (EÚS) je cílem v rámci podpory evropských strukturálních a investičních fondů, která je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Rozděluje se na tři pilíře: přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce.

Pro tyto programy dává Evropská komise v programovém období 2014-2020 k dispozici prostředky v celkové výši 8,9 mld. eur. Z toho 6,6 mld. eur připadá na přeshraniční spolupráci.

Nařízení

Právní rámec pro programy přeshraniční spolupráce je tvořen příslušnými nařízeními EU:

Vlajka EU