Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Priority

Rozdělení prostředků EU

ETZ
ETZ

Projekty Technické pomoci slouží k podpoře programů spolupráce a k náležitému realizování programu prostřednictvím orgánů programu. Konkrétně bude z prostředků Technické pomoci financována jak příprava, administrace, realizace, monitorování, hodnocení, informace a komunikace, vytváření sítí, tak kontrola a audit. Technická podpora je rozdělena do 13 projektů podle regionálního a tématického zaměření (podrobný seznam viz seznam projektů).