Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Dotace

Dotační území

Dotační území je stejné jako v předchozím programovém období. Na bavorské straně je tvořeno řadou zemských okresů přiléhajících k hranici a řadou zemských okresů k nim přiléhajících.

Jedná se o zemské okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz.

Na české straně je dotační území tvořeno Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Pravidla pro poskytování dotace

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.
 • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.
 • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
 • Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:  
  • Společná příprava (nutno splnit vždy)
  • Společná realizace (nutno splnit vždy)
  • Společné financování
  • Společný personál
 • Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Příručka pro české žadatele

Příprava projektové žádosti se řídí Příručkou pro české žadatele. Všem, kteří plánují realizovat projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR - Bavorsko 2014-2020, doporučujeme Příručku nejprve důkladně prostudovat. V přílohách naleznete potřebné dokumenty (projektovou žádost, vzor podrobného rozpočtu atd.). Příručka může být aktualizována novým vydáním nebo metodickým pokynem k aktuálnímu vydání. 
Páté vydání Příručky pro české žadatele je platné od 5.1.2022. Starší vydání Příručky najdete v sekci Dokumenty -> Archiv -> Podávání žádostí.

EU
Karte
Karte

Zde si můžete stáhnout mapu dotačního území.