Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Spolufinancování ze státního rozpočtu ČR

Žadatelé definovaní v kap. 3|7 Příručky pro české žadatele mohou při schválení projektu získat kromě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj také 5% dotaci ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu se předkládá na základě „Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020“, a to po schválení Monitorovacího výboru (resp. po uzavření Rámcové smlouvy pro projekt), nejpozději však před předložením prvních výdajů ke kontrole.

Uvedený postup platí pro projekty předložené na 8. zasedání Monitorovacího výboru a později.