Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Jednoduchý jazyk

Jste na webové stránce Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2014-2020.
Zde Vám jednoduchým jazykem vysvětlíme, jak tato webová stránka funguje.
A jaké obsahy na stránce jsou.

Co je Program INTERREG?

Zde Vám vysvětlíme:
Na této webové stránce jde o to:

V Evropě se spojilo 27 zemí.
To je Evropská unie.
Nazývá se také EU.
Země v EU si navzájem pomáhají.
Cílem je: Všem lidem v Evropě se má dobře dařit.
EU na to dává zemím peníze.
Existuje pokladna, ze které tyto peníze pochází.
Nazývá se Evropský fond pro regionální rozvoj.
Zkratka je EFRR.

Bavorsko a Česko jsou sousedi.
V Bavorsku sousedí s Českem Dolní Bavorsko, Horní Falc a Horní Franky.
EU by chtěla, aby si sousedé dobře rozuměli a spolupracovali.
EFRR podporuje regiony sousedící s jinými zeměmi.
V pohraničí se obyvatelům často nevede tak dobře jako ve velkých městech.
Proto existuje samostatný dotační program.
Nazývá se Evropská územní spolupráce.
Zkratka je Interreg.
Zkratka Interreg pochází z angličtiny.

Program INTERREG podporuje společné EU projekty Bavorska a Česka.
V projektu může například spolupracovat bavorská univerzita s českou univerzitou.
Nebo bavorská škola s českou školou.
Aby se sousedé lépe poznali.
Aby se rozvíjela dobrá spolupráce se sousedy.
Aby se obyvatelům bydlícím blízko hranice v Bavorsku a Česku lépe dařilo.
Nebo bavorská obec s českou obcí.
Aby se lidé seznámili.
Aby se společně postavila budova.
Aby byla postavena cesta pro cyklisty.

Jak Vás kontaktuji?

Zde Vám vysvětlíme:
Můžete s námi mluvit.

Můžete nám zavolat.

Telefonní číslo je:

+420 224 862 273

Můžete volat od pondělí do pátku od 9 do 16 hod.