Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Investice do dovedností a vzdělávání

[Translate to Czech:] 3

Prioritní osa 3 zahrnuje oblasti investic do dovedností a vzdělávání. Je zaměřena na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce.

 

To obsahuje:

  • Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání. To zahrnuje: vývoj společné vzdělávací strategie, jazykové vzdělávání atd., jakož i přeshraniční výuku a společné odborné kurzy, případně studijní programy na vysokých školách.
  • Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství. To zahrnuje profesní vzdělávání (např. společné duální vzdělávací programy), výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti vzdělávání a pracovního trhu včetně podniků, které poskytují vzdělání, jakož i vzájemné uznávání formálních kvalifikací.