Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor zasedá zpravidla dvakrát ročně, v případě potřeby častěji. Jednání nejsou veřejná a mají důvěrný charakter.

O naplánování, pozastavení, odmítnutí a vyřazení projektů předložených
k projednání přijme Monitorovací výbor rozhodnutí samostatně a nezávisle. Zformuluje případné výhrady a uložené podmínky a stanoví výši podpory EU (dotační sazba).

Zasedání Monitorovacího výboru

EU