Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

[Translate to Czech:] 4

Prioritní osa 4 zahrnuje oblasti udržitelných sítí a institucionální spolupráce. Je zaměřena na dosažení vyšší míry integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském pohraničí.

 

To obsahuje:

  • Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů (dispoziční fond). K tomu patří projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi).
  • Spolupráce mezi občany a institucemi. To zahrnuje kooperace, které mají předpoklady pro dlouhodobou spolupráci, (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností, jakož i spolupráce, jejímž cílem je potlačení negativních jevů.