Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Strategie programu

Program spolupráce "Cíl EÚS 2014-2020" byl předložen Evropské komisi dne 18. září 2014 v stanovené lhůtě. Schválení proběhlo dne 17. prosince 2014. Bavorské ministerstvo hospodářství jako Řídící orgán je zodpovědné za úspěšnou realizaci programu spolupráce.

V úzké spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bylo v průběhu dvou let na 14 zasedáních Programovací skupiny vypracováno tematické zaměření podpory. Přitom byla zapojena ve velké míře česká a bavorská veřejnost.

Intervenční strategie byla stanovena na základě logicky zdůvodněného procesu zjišťování potřeb.
Nejdříve byly pomocí socioekonomické analýzy identifikovány slabé a silné stránky česko-bavorského příhraničí. Z toho vyplynuly největší společné výzvy, které je v příhraničí nutno zdolat. V dalším kroku byly v rámci partnerské spolupráce stanoveny nadřazené tematické cíle a investiční priority. Na základě nich byly stanoveny oblasti podpory, v jejichž rámci může program EÚS s evropskými prostředky podpořit společné přeshraniční projekty k rozvoji česko-bavorského příhraničí.

Kromě toho jsou úkoly a cíle česko-bavorského programu vybrány tak, aby zapadaly do většího rámce evropské kohezní politiky a tím především přispěly na podporu a splnění cílů dlouhodobé Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.