Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Vyúčtování projektu

Všichni čeští partneři, kteří mají uzavřenu Smlouvu o podmínkách realizace projektu, a všichni bavorští partneři, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí prostředků, mají povinnost podávat zprávy s průběžnými informacemi o postupu realizace projektu příslušnému Kontrolorovi.

Vyúčtování projektu a podávání zpráv probíhá v elektronickém monitorovacím systému (eMS).

Projekty, u kterých byl na obou stranách uzavřen 2. stupeň navázání prostředků, mohou v eMS začít s vyúčtováním projektu a podáváním zpráv. 2. stupeň navázání prostředků se považuje za uzavřený, pokud všichni partneři, kteří se podílí na projektu a mají nárok na dotaci z EFRR, obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí prostředků (bavorští partneři), resp. Smlouvu o podmínkách realizace projektu (čeští partneři).

Příjemci dotace naleznou nejdůležitější informace k elektronickému vyúčtování projektu a podávání zpráv v dokumentu "Návod pro práci s eMS při vyúčtování projektu příjemcem dotace". Tento návod a také další relevantní dokumenty k vyúčtování projektu naleznete v sekci Dokumenty > Realizace projektů.

V případě obsahových otázek k vyúčtování projektu a podávání zpráv se prosím obraťte na Vašeho příslušného kontrolora (kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakty).

Odkaz na eMS

Zde naleznete odkaz na elektronický monitorovací systém (eMS).

Po rozkliknutí odkazu je možné vlevo nahoře přepnout jazyk systému eMS na češtinu (DE/CZ).

V případě technických problémů při práci v eMS se prosím obraťte na Společný sekretariát (e-mail: gs-etz[at]reg-ofr.bayern[dot]de, další kontaktní údaje v sekci Kontakty​​​​​​​).

Termíny pro předložení zpráv

Zprávy jsou předkládány za monitorovací období, která jsou pro celý projekt jednotně stanovena v tabulce „Harmonogram monitorovacích období“. Každé monitorovací období musí být pokryto zprávou bez ohledu na to, zda v daném monitorovacím období vznikly výdaje.

Za každé monitorovací období se předkládá:

  • zpráva za partnera – předkládána jednotlivými partnery projektu, obsahuje jak obsahové, tak finanční informace o realizaci projektu
  • zpráva za projekt – předkládána následně vedoucím partnerem, obsahuje informace o spolupráci partnerů v rámci projektu a Potvrzení výdajů všech partnerů

 

Termín pro předložení zprávy za partnera:

Zpráva za partnera se předkládá v zásadě nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce příslušného monitorovacího období. Poslední zpráva za partnera musí být předložena nejpozději do 60 kalendářních dnů od konce doby realizace projektu.

Termín pro předložení zprávy za projekt:

Zpráva za projekt se předkládánejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co byly v eMS osvědčeny všechny zprávy za partnery v příslušném monitorovacím období (stav zprávy: "osvědčena").