Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Výzkum, technologický rozvoj a inovace

[Translate to Czech:] 1

Prioritní osa 1 zahrnuje oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Obsahuje dvě investiční priority s různými oblastmi podpory.

 

Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací

  • Rozvoj a posílení společných kapacit výzkumu ve znalostních a výzkumných institucích
  • Společné využití kapacit ve výzkumu a inovacích
  • Podpora přeshraničních výzkumných záměrů (včetně potřebného vybavení)
  • Pořizování infrastruktury ve formě nástrojů a přístrojů (jako předpoklad pro realizaci budoucích kooperací)
  • Výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti výzkumu a inovací

Zlepšení integrace malých a středních podniků do výzkumu a inovací

  • Podpora přeshraničních kooperací a společných projektů ve výzkumu a inovacích (vč. transferu know-how atd.). Podporovány jsou kooperace mezi MSP navzájem, mezi MSP a institucemi z oblasti výzkumu a inovací, jakož i mezi institucemi výzkumu a inovací navzájem (za předpokladu pozitivního vlivu na MSP).
  • Rozvoj a zakládání regionálních technologických/kompetenčních center a vědeckých parků
  • Posilování aktivit malých a středních podniků v klastrech a sítích