Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Kontrola a hodnocení projektových žádostí

Po podání žádosti postoupí projektová žádost do procesu kontroly a hodnocení, který probíhá na základě standardizovaných otázek prostřednictvím regionálně a odborně příslušných míst na české a bavorské straně a prostřednictvím Společného sekretariátu.

 

Kontrola projektové žádosti

Kontrola projektové žádosti se skládá z Formální kontroly, Kontroly přijatelnosti a ze Závěrečné kontroly žádosti, které jsou prováděny Místy zpracovávajícími žádost na obou stranách hranice. Další částí je Kontrola souladu s programem, kterou provádí Společný sekretariát.

Zde naleznete standardizované kontrolní otázky:

Hodnocení projektové žádosti

Celkem může projekt v rámci hodnocení získat maximálně 100 bodů. U Hodnocení přeshraniční spolupráce nejsou za splnění povinných kritérií přidělovány žádné body. Všechny další otázky v rámci Hodnocení projektu mohou být hodnoceny až 5 body.

Zde naleznete standardizované hodnoticí otázky:

Pouze ty projekty, u kterých byl pozitivně ukončen kompletní proces kontroly, jsou předloženy Monitorovacímu výboru. Základním předpokladem pro projednání projektu na zasedání Monitorovacího výboru je dosažení hranice 70 bodů v rámci Hodnocení projektu.

Protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů, upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru.

Postup pro přezkum stížností

Dokument k Postupu pro přezkum stížností řeší Přezkum stížností týkajících se kontrolních a hodnoticích procesů u podaných projektů v rámci Programu Cíl EÚS jakož i Přezkum stížností proti rozhodnutím Monitorovacího výboru.

Evropská unie